Data fra andre leverandører

Spesialtilpassede leveranser av data og produkter, produsert av andre leverandører.

Meteorologisk institutt samarbeider med andre meteorologisk institutt i Europa, og har rett til å lisensiere all data som står i ECOMET-katalogen til tredjepart her i Norge. Våre kommersielle aktiviteter er i denne sammenheng likestilt med tredjepart.

Ved levering av denne type data settes det opp en spesialtilpasset leveranse av egne og andres data og produkter som leveres over ftp eller annen måte. Denne tjenesten må en betale for. Data og produkter som ikke er produsert hos oss kan i tillegg ha en egen datakostnad. Kostnaden er oppgitt på i ECOMET-katalogen under hvert enkelt lands produktoversikt.

Se www.ecomet.eu.

Data fra The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), som blant annet produserer måneds- og sesongvarsel,  formidles gjennom Meteorologisk institutt. Meteorologisk institutt er “handling agent” for data fra ECMWF.

Se oversikt hva som tilbys i katalogen til ECMWF

Prisoverslag gjøres av MET basert på produktene en ønsker. Selve distribusjonen kan håndteres av oss eller settes opp direkte fra ECMWF. I begge tilfeller tilkommer håndteringskostnad.

Satellittdata (AVHRR) fra the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) formidles gjennom EUMETSATs sekretariat.

Se EUMETSATs sider for nærmere beskrivelse av hva som er tilgjengelig.