Fri kildekode

MET benytter i stor grad fri programvare i arbeidet med innsamling, prosessering og distribusjon av data. I dag er fri programvare det foretrukne ved utvikling og innføring av nye løsninger.

Meteorologisk institutt søker å tilgjengeliggjøre all programvare som utvikles for offentlige midler som fri kildekode. Disse programpakkene brukes av flere nasjoner og inneholder derfor også bidrag fra andre nasjoner under samme åpne lisens. I forbindelse med forskningsprosjekter vil også script eller programmer som er brukt for å behandle dataene som gjøres tilgjengelig.

Oversikt

Se fullstendig oversikt på github (github.com/metno)

Andre tjenester og produkter