Nedlastingstjenester

Store deler av Meteorologisk institutt sitt datagrunnlag og produkter er tilgjengelig på METs selvbetjente nedlastingstjenester.

Nedlastingstjenester

  • api.met.no (grensesnitt mot et utvalg av data fra Meteorologisk institutt)
  • frost.met.no (grensesnitt mot observasjoner, historiske klimadata og metadata for stasjoner)
  • varsel.xml/forecast.xml (lokasjonsvarsler i xml-format som hentes fra yr.no, er en del av METs offisielle datagrunnlag)
  • seklima.met.no ny tjeneste med vær- og klimadata, fra historiske data til sanntidsobservasjoner)
  • thredds.met.no (tjeneste for modell- og forskningsdata, herunder hav og is modeller)
  • adc.met.no/ (søke- og distribusjons-løsning for polare data)
  • OSISAF
  • Norwegian Scientific Data Network
  • Cryo (siste produkter og informasjon om sjøis, snø og permafrost - kryosfæren)
  • Nasjonalt bakkesegment for satellittdata (Frie data fra Copernicus Sentinel Satellittene, i samarbeid med Norsk Romsenter og ESA)

Yr

I samarbeid med NRK er det utviklet ferdige løsninger for å hente data og produkter:

Norsk klimaservicesenter

I et nasjonalt samarbeid leverer Meteorologisk institutt, NVE, NORCE og Bjerknessenteret klima- og hydrologiske framskrivninger til bruk i klimatilpasning: