Nedlastingstjenester

Store deler av Meteorologisk institutt sitt datagrunnlag og produkter er tilgjengelig på METs selvbetjente nedlastingstjenester.

 • api.met.no (grensesnitt mot et utvalg av data fra Meteorologisk institutt)
 • frost.met.no (grensesnitt mot observasjoner, historiske klimadata og metadata for stasjoner)
 • varsel.xml/forecast.xml (lokasjonsvarsler i xml-format som hentes fra yr.no, er en del av METs offisielle datagrunnlag)
 • eKlima.met.no (nettside med vær- og klimadata fra historiske data til sanntidsobservasjoner)
 • seklima.met.no (vår nye tjeneste (betaversjon) med vær- og klimadata fra historiske data til sanntidsobservasjoner)
 • thredds.met.no (tjeneste for modell- og forskningsdata, herunder hav og is modeller)
 • arcticdata.met.no (søke- og distribusjons-løsning for polare data)
 • OSISAF
 • NORMAP
 • Istjenesten (cryo.met.no)
 • satellittdata.no (Frie data fra Copernicus Sentinel Satellittene, i samarbeid med Norsk Romsenter og ESA)

I samarbeid med NRK er det utviklet ferdige løsninger for å hente data og produkter:

 • yr.no (Løsning laget i samarbeid med NRK. Disse dataene skal krediteres i henhold til anvisning på yr.no)

Norsk klimaservicesenter

I samarbeid med NVE og UniResearch har MET utviklet en nettportal for klimadata og produkter: