Lisensiering og kreditering

Meteorologisk institutt sine offisielle datagrunnlag og produkt er fritt tilgjengeleg for publikum for bruk, spreiing og vidare tilverking. Du må sette deg inn i lisensvilkåra for å bruke våre data, og følgje gjeldande vilkår for bruk av våre tenester.

Data produsert hos oss er gratis å bruke. Det same er dei opne nedlastingstenestene våre. Unnatak frå gratisprinsippet gjeld ved spesialtilpassa leveransar og formidling av data produsert av samarbeidspartnarar, eller dersom det blir kravd spesielle garantiar for leveranse.

Lisensiering

Data og produkter er lisensiert under norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons 4.0 BY Internasjonal:

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens

Her er HTML-koden for henvisningen til lisensen som vist ovenfor:

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Creative Commons-lisens" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /></a><br />Dette verk er lisensieret under en <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens</a>

Kreditering

Kreditering skal gis til Meteorologisk institutt, forkortet “MET”, som kilde for data. 

Noen forslag:

Norsk: "Data fra Meteorologisk institutt", "Basert på data fra MET". 

English: Credit should be given to The Norwegian Meteorological institute, shortened “MET Norway”, as the source of data. 

Suggestions: «Data from The Norwegian Meteorological Institute», «Based on data from MET Norway».