Priser

I utgangspunktet er alle våre data og produkter fritt og gratis tilgjengelig fra våre nedlastingstjenester.

Hvis du ønsker å få tilrettelagt en spesialtilpasset dataleveranse vil det tilkomme en oppstartskostnad og en årlig håndteringskostnad. Selve informasjonen er fremdeles kostnadsfri. Kostnadene dekker ressurser som vi bruker for å få satt opp og i tillegg drifte leveransen, og vil være avhengig av hvilke data og produkter du ønsker å få levert. Garanterte leveranser vil prises slik at en andel av infrastrukturen som brukes for å opprettholde en stabil leveranse og kostnad for monitorering dekkes inn. Vi vil prøve å imøtekomme alle henvendelser som gjelder tilgang til meteorologiske data og produkter, men for spesialleveranser kan kapasiteten vår være begrenset.

Leveransegaranti

  • For spesialtilpassede leveranser av data og produkter som produseres hos MET med prioriterte systemer garanteres 99,5% tilgjengelighet og påbegynt feilretting innen en time på 24/7/365-basis.
     
  • For andre data og produkter kan det gis en garanti på inntil 95% tilgjengelighet og påbegynt feilretting innen en time innenfor ordinær arbeidstid, ellers neste arbeidsdag.