alertness-screenshot
Nye nettsider: alertness.no

Alertness er på nett

Nye nettsider er lansert for forskningsprosjekt som skal bidra til bedre værvarsling i Arktis.

Det er knyttet en rekke utfordringer til å varsle været i nordområdene. Polare lavtrykk, turbulens og prosesser nær iskanten gjør at værvarsling kan bli mer utfordrende enn ellers. Klimaendringer gjør at det blir mer ferdsel i området og behovet for bedre værvarsling er stort.

Alertness-prosjektet

Forskere i prosjektet Alertness arbeider med å forbedre modellene som ligger til grunn for værvarsling i Arktis. Meteorologisk institutt leder Alertness, som er et samarbeid med flere internasjonale partnere partnere (se faktaboks).

Hovedmålet til Alertness-prosjektet er å utvikle metoder og verktøy for økt kunnskap om værforhold i Arktis.

– Med denne kunnskapen vil vi utvikle mer pålitelige og nøyaktige værvarsler, som vil hjelpe maritime bedrifter, næringslivet og samfunnet ellers til å ta gode beslutninger, for eksempel når de ferdes i Arktis, forteller prosjektleder for Alertness Jørn Kristiansen.

Kristiansen er avdelingsdirektør ved Senter for utvikling av varslingstjenesten ved Meteorologisk institutt. Han forteller at resultatene av forskningen i Alertness-prosjektet også vil deles med publikum gjennom bedre værvarsler på Yr.

Nytt nettsted med spennende kunnskapsformidling

På de nylanserte nettsidene alertness.no finner du informasjon om prosjektet og om forskerne som er involvert. Du finner også populærvitenskapelige artikler om hva forskerne jobber med og et galleri med bilder til bruk for media. I tiden fremover vil det komme flere nyheter på nettsiden som forteller mer om arbeidet og om resultatene som blir publisert. Du vil også kunne lese om hvordan polare lavtrykk har påvirket kystfolket i Vesterålen i uminnelige tider. Tidsskriftet Naturen har en artikkel ute om dette temaet nå, og mer følger på alertness.no.

Følg gjerne emneknaggen #alertnessarctic på Twitter, så får du høre nytt direkte fra forskerne selv. Du kan også følge denne knaggen på alertness.no.

Nettsiden til Alertness er designet av byrået StorakerSchwartz, som leverer visuell kommunikasjon med fokus på visuelle identiteter og merkebygging.

Fakta om Alertness

Alertness (Advanced models and weather prediction in the Arctic: Enhanced capacity from observations and polar process representations) er et fireårig prosjekt som finansieres av Norges Forskningsråd. Prosjektet går fra januar 2018 og ledes av Meteorologisk institutt (MET) ved Jørn Kristiansen og Marius Jonassen ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Andre samarbeidspartnere er Universitetet i Bergen, Norce, Universitetet i Tromsø, NERSC og Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), med støtte fra Finnish Meteorological Institute (FMI) og Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Prosjektet støttes av Forskningsrådet med 23 millioner kroner via polarforskningsprogrammet POLARPROG.