hagefest-web
I tillegg til å vinne konkurransen i Naturen, ble artikkelen av Rasmus Benestad, Hans Olav Hygen og Øyvind Nordli fra Meteorologisk institutt nominert til årets beste artikkel fra Universitetsforlaget. Bildet viser de tre forfatterne på Universitetsforlagets hagefest tirsdag 4. juni. Denne prisen vant de ikke, men det var en ære å bli nominert, forteller forfatterne. Foto: Meteorologisk institutt.

Drivhuseffekten bedre forklart

Lager animasjoner for å forklare flere sider av drivhuseffekten.

– Den vanlige populære forklaringen av drivhuseffekten forklarer ikke klimaendringene godt nok, sier seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

Sammen med to andre forskere fra Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen og Øyvind Nordli, står Benestad bak en ny animasjon om drivhuseffekten. De håper at animasjonen kan være nyttig for blant andre elever i videregående skoler.

Vant artikkelkonkurranse i fjor

I 2018 vant Benestad, Hygen og Nordli en konkurranse om årets beste artikkel i tidsskriftet Naturen. Artikkelen deres het Er det noen tvil om menneskeskapte klimaendringer?

De tre forskerne brukte prispengene på å lage en animasjon som på en populærvitenskapelig måte forklarer hvorfor den økte drivhuseffekten fører til en økt temperatur på jordoverflaten.

Ble kontaktet av animasjonsselskap

Benestad forteller at idéen til å lage en slik animasjon kom fordi han ble kontaktet av animasjonsselskapet Sci An. Det var tittelen på en artikkel om drivhuseffekten som hadde fanget deres oppmerksomhet: A mental picture of the greenhouse effect: A pedagogic explanation. Denne artikkelen var også blant de 10 mest nedlastede artiklene til Springer-forlaget i 2018.

– Sci An lurte på om jeg var interessert i å animere en vitenskapelig rapport jeg skrev i 2016, en rapport som nettopp handlet om hvordan man kan forklare drivhuseffekten på en bedre måte.

Bevegelser i luften har betydning for drivhuseffekten

Benestad hadde lenge tenkt på at det kunne være mulig å forklare drivhuseffekten på en bedre måte. Både varmestråling og vertikale bevegelser i luften har betydning for drivhuseffekten. De vertikale bevegelsene i luften kalles med et teknisk ord for konveksjon. Benestad syntes at det virker som de fleste beskrivelser av drivhuseffekten, for eksempel i lærebøker, har mer og mer fokus på varmestrålingen, og glemmer konveksjonen.

– En analogi er en lege som studerer menneskets anatomi og bare ser på det høyre beinet, sier Benestad. – Hvis man bare ser på det høyre beinet, blir det vanskelig å forstå hvordan et menneske kan gå. På samme måte forsvinner deler av forståelsen av drivhuseffekten hvis man ikke tar med konveksjonen.

Forskerne ønsker å lage bedre pedagogiske forklaringer av drivhuseffekten, forklaringer som kan skape bedre forståelse av hvordan ting henger sammen i atmosfæren.

Dialektmangfold

Animasjonen er laget med lyd på engelsk og norsk. På norsk er den laget med flere ulike dialekter, foreløpig med dialekter fra Bergen, Rogaland, Sundfjord og Trøndelag, i tillegg til normert nynorsk. Forskerne håper at dette vil føre til at forklaringen føles nærmere for flere. Alle versjonene av animasjonen er tilgjengelig ved forespørsel, og vil etter hvert legges ut på Meteorologisk institutts Twitter-konto @Meteorologisk.