nedbør_vol2

Oppdatering etter nedbørvarsel på Vestlandet tirsdag

Det ble sendt ut farevarsel om kraftig nedbør lokalt på Vestlandet sør for Stad tirsdag. Det kom svært mye nedbør på kort tid mange steder, men nedbørmengdene var spredt over en lengre tidsperiode enn forutsett.

Det ble sendt ut farevarsel på oransje aktsomhetsnivå for tirsdag ettermiddag og kveld, ettersom et lavtrykk sør for Island styrte et frontsystem med svært ustabile luftmasser inn mot Sør-Norge. Det var ventet at det ville komme mellom 30-60 millimeter i løpet av tirsdag ettermiddag og tidlig kveld.

– Vi traff på mengden nedbør, men tidsspennet stemte ikke. Nedbøren kom over lenger tid, og da blir ikke konsekvensene så store. Regnbyger er utfordrende å varsle, fordi modellene er ikke alltid gode nok, sier meteorolog Lars Andreas Selberg.

På de aller fleste steder startet nedbøren på formiddagen, og avtok utover kvelden. Flere steder kom det over 10 millimeter på én time.

– Det var enormt store lokale forskjeller, sier Selberg. 

Oversikt over nedbørmengden tirsdag 31. juli

Rogaland
Sauda: 65,1 mm ( i løpet av én time på kvelden kom det 15 mm)
Hjelmeland: 32,8 mm
Liarvatn: 34,2 mm
Lysebotn: 34,1 mm

Hordaland
Røldalsfjellet: 60,4 mm (Det kom 14,4 mm i løpet av én time på morgenen)
Skjeggedal: 49,0 mm
Kvamskogen: 49,0 mm

Sogn og Fjordane
Haukedal: 51,1 mm
Klevavatnet: 35,4 mm 

Oppdatering tirsdag klokken 12.00: 

Et lavtrykk sør for Island styrer et frontsystem med svært ustabile luftmasser inn mot Sør-Norge tirsdag.

Det er ventet store nedbørmengder lokalt på Vestlandet sør for Stad, særlig i ettermiddag og tidlig kveld. Det er oransje aktsomhetsnivå.

Frontsonen ligger i sør-nord retning, og kommer til å ligge over Vestlandsregionen det meste av tirsdag, før den sent om kvelden trekker seg østover.

Det kommer til å regne kraftig over deler av Vestlandet tirsdag ettermiddag. Illustrasjon: Meteorologisk instiutt

Nedbøren vil være av varierende intensitet. Det er ventet utbredt torden, spesielt tirsdag ettermiddag. Plasseringen av de største mengdene er fortsatt usikker, men lokalt kan det komme 30-60 millimeter i løpet av tirsdag ettermiddag og tidlig kveld.

For mer informasjon om farevarslene, se https://www.met.no/vaer-og-klima/farevarsel-og-ekstremvaer