Skjermbilde 2020-11-16 kl. 10.55.26
Vannet nådde over kanten på Dreggekaien i Bergen, natt til tirsdag 11. februar i år. Foto: Mette Sundvor Skjerdal

Ny utforming av farevarsel for vannstand langs kysten og i fjordene

Meteorologisk institutt endrer nå utforming av farevarsel på vannstand langs kysten og i fjordene. Med den nye utformingen ønsker vi å sette fokus på høyeste faregraden og konsekvensene av den totale vannstanden.

Forrige vinter hadde vi flere vannstandshendelser, blant annet ekstremværet Elsa og Didrik. Etter denne sesongen har vi vært i en prosess med å evaluere farevarsel på vannstand langs kysten og i fjordene. Dette har resultert i at vi vil gjøre endringer i utformingen i farevarselet.

Disse endringene trer i kraft 16. november 2020:

  • Vi utsteder kun ett farevarsel per dag selv om det er to vannstandtopper med ulik faregrad. Dette farevarselet vil ha høyeste forventede faregrad. 

  • Vi fokuserer på den totale vannstanden og fjerner detaljene i teksten i farevarselet som inneholder spesifisering av værets virkning, det vil si antall cm over tidevannstabellen.

  • Vi forbedrer våre setninger om anbefalinger og mulige konsekvenser av vannstanden. 

  • Vi legger inn informasjon om usikkerhet i varselteksten

Med de nye endringene ønsker vi å sette fokus på den høyeste faregraden og konsekvensene av den totale vannstanden. Dette skal gi bedre oversikt over gyldige farevarsel, og det vil bli sendt ut færre farevarsel.  

Her kan du få mer informasjon om farevarsel av vannstand langs kysten og i fjordene. 

Du kan også finne informasjon om tidevann og vannstand på Kartverkets side Se Havnivå.