finnmarksvidda
Den nye radaren kommer til å gi bedre varsling av ekstremvær og flom. Det blir også enklere for deg å planlegge turer uten å bli overrasket av små og store regnskyll - enten du skal på fjellet eller til butikken., Foto: Eirik Vorren

Ny værradar på Finnmarksvidda

Meteorologisk institutt skal sette opp en ny værradar i Kautokeino kommune. Det kommer til å gi bedre værvarsling i Finnmark.

Til nå har vi ikke kunnet overvåke nedbøren i Finnmark på samme måte som i resten av landet. I statsbudsjettet som ble lagt fram onsdag, foreslår regjeringen å bevilge 27,8 millioner kroner til å bygge værradaren. Den skal settes opp på Rássegálvárri i Kautokeino kommune.

– Dette gir oss mulighet til å overvåke nedbøren i Finnmark på en god måte, noe som igjen vil kunne gjøre samfunnet i stand til å forberede seg på større og mindre nedbørhendelser, sier Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt. 

Regjeringens pressemelding om værradaren finner du på regjeringens nettsider.

Bedre varsling av ekstremvær og flom

En værradar er et viktig redskap spesielt for å varsle ekstreme værhendelser og flom. Klimaendringene vil øke behovet for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning og stormflo, endringer i flomforhold og flomstørrelser, og skred.

– En radar er et viktig verktøy for å overvåke både disse endringene og til å varsle hendelsene når de skjer, sier Skålin. 

IMG_4502
Slik kommer værradaren til å se ut. Denne står i Berlevåg i Finnmark. Foto: Meteorologisk institutt

Den nye værradaren vil sammen med eksisterende raderer i Berlevåg og Hasvik gi god dekning i hele Finnmark. Den er særlig viktig for den nordlige delen av E8, som er en værmessig utfordrende veistrekning. Radaren vil også bidra til god varsling for luftfarten og ved redningsoppdrag.

Værradaren på Finnmarksvidda er en av to gjenstående radarer i utbyggingsplanen for værradarnettverket i Norge. Den andre skal bygges på Hardangervidda. 

20190624_123719
Her skal værradaren bygges, på en høyde som heter Rássegálvárri.
På bildet er det en primærradar brukt av Luftforsvaret. Denne skal rives og radaren til MET vil bli bygget på samme tomt eller på en plassering i nærheten. Foto: Meteorologisk institutt 

Det blir enklere å planlegge turer

Værradaren skal etter planen stå ferdig høsten 2022. Hvis du bor i Finnmark, betyr dette at du da kan sjekke hvor nedbøren beveger seg på Yr, slik man har kunnet gjøre i resten av landet. Denne funksjonen har til nå manglet i Finnmark.  

– Når den kommer på plass blir enklere å planlegge turer i fjellet eller lengre bilturer. Du kan også slippe å bli overrasket av en skikkelig regnskyll på vei til butikken, for eksempel, sier avdelingsleder for drift av observasjonssystemer ved Meteorologisk institutt, Kjetil Stiansen. 

IMG_0125
Slik ser det ut dersom du sjekker nedbørkartet for Oslo på Yr. Du kan se hvor nedbøren ligger akkurat nå, og hvordan den forventes å bevege seg de neste 90 minuttene. Denne funksjonen blir tilgjengelig for hele Finnmark når den nye værradaren er på plass.