sommeren har blitt lenger pressemelding

Oslo-sommeren har blitt 12 dager lenger

Så langt gir kanskje ikke årets sommer assosiasjoner til klimaendringer, men for de siste 30 årene er sommeren faktisk blitt hele 12 dager lenger i Oslo.

Klimaforsker Ketil Isaksen
Klimaforsker Ketil Isaksen

I dag varer sommeren fra 6. mai og helt til 26. september i Oslo, hvis vi bruker en klimatologisk definisjon. Det er den perioden av året da den normale døgnmiddeltemperaturen er over 10 grader. Tidligere strakk denne perioden seg fra 12. mai til 20. september.

– Sommeren har altså blitt tolv dager lenger, og gjennomsnittstemperaturen er 1,1 grader høyere når sommeren er på sitt varmeste. Varmetoppen kommer også i gjennomsnitt noen dager senere enn før, sier Ketil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Han har sammenliknet normalperioden 1961-1990 med de siste 30 år (1989-2018). Sammenlikningen viser at temperaturøkningen er større i siste halvdel av sommeren enn iførste halvdel.

– Dette er et godt eksempel på hvordan klimaendringene slår inn over Norge, sier Ketil Isaksen.

Endringene skyldes en kombinasjon av naturlige svingninger og en forsterket drivhuseffekt.

– Vi ser at utviklingen av temperaturen her i Oslo har flere likhetstrekk med den globale temperaturøkningen. Globalt er oppvarmingen vi har observert de siste 50-60 årene i hovedsak forårsaket av oss mennesker, sier Isaksen.

Graf som viser lengden på sommeren før og nå
Illustrasjon: Ketil Isaksen og Magne Velle / MET
Oslo-Blindern_sommerens_lengde_v3
Graf: Ketil Isaksen / MET
Rafael Dagsrevyen
TV-meteorolog Rafael Escobar Løvdahl presenterte nyheten på Lørdagsrevyen.