Foto2
– Studien har gitt oss ny kunnskap om både temperaturforholdene og høydegrensen for permafrost i Nord-Norge, sier seniorforsker Ketil Isaksen. Foto: Gunnar Kristiansen, NVE

Permafrost som tiner kan utløse flere skred

Fjellskred utløst av tinende permafrost kan bli et økende problem i takt med klimaendringer og høyere temperaturer.

Forskere ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Meteorologisk institutt (MET) har funnet at permafrost som tiner kan ha spilt en viktig rolle for utløsning av et stort fjellskred i Troms.

Permafrost er jord og fjell som vanligvis er frosset gjennom hele året, og finnes primært i høyfjellet i Norge, særlig i Nord-Norge.

Vi har studert et fjellskred som gikk ved Polvartinden i Troms. Det har gitt oss ny kunnskap om temperaturforskjellene mellom nord- og sørvendte fjellsider, som kan ha betydning for stabiliteten av bratte fjellsider, sier Regula Frauenfelder ved NGI.


Temperaturøkning gjør fjellsidene mer ustabile

Forskerne fant at det er omlag 1,5 grader varmere i fjellsider som vender mot sør enn mot nord. Mer detaljert forståelse om denne temperaturforskjellen er viktig i vurderinger av ustabile fjellparti i Norge. Når temperaturen nærmer seg null grader forandrer permafrosten seg og fjellsiden blir mer ustabil  og skredfaren kan øke. 

Skredet forskerne har studert fant sted i Troms 26. juni i 2008. Det var svært nær å ramme to gårder og hytter i området, men ingen ble skadet. Volumet på skredet var på hele 500.000 kubikkmeter.

Kan gi bedre risikovurderinger i Nord-Norge

Frauenfelder har sammen med seniorforsker Ketil Isaksen ved MET nylig publisert en artikkel om funnene i det internasjonale tidsskriftet The Cryosphere.

Studien har gitt oss ny kunnskap om både temperaturforholdene og høydegrensen for permafrost i Nord-Norge sier Isaksen.

Disse funnene er relevante for mange steder i landet, men er særlig viktig for Nord-Norge hvor skredfaren er stor også i befolkede områder. Ustabile fjellsider ved fjorder er spesielt utsatt på grunn av faren for flodbølger.

Dette er informasjon som må tas med i framtidige risikovurderinger.

Permafrosten i Troms er i ferd med å tine

Forskerne jobbet sammen med kolleger fra Canada og Sveits, og utførte målinger av grunnen fra 2009 til 2013 i skredområdet. De brukte også en tredimensjonal varmeledningsmodell i kombinasjon med regionale klimadata tilbake til 1958. På denne måten dannet de seg et helhetlig bilde av årsaken til skredet. 

Forskerne laget også en permafrostmodell for å simulere grunntemperaturen ti meter under jorda de siste 60 årene. Analysen viser en gradvis oppvarming. Den høyeste gjennomsnittstemperaturen i bakken ble målt fire måneder før skredet i Polvartinden gikk i 2008.

Konklusjonen er at permafrosten i området er i ferd med å tine, sier Isaksen.