Elektronisk faktura

Skal du sende faktura til Meteorologisk institutt?

Vi ber om å få alle fakturaer tilsendt elektronisk (EHF). 
Vår e-faktura-adresse er: 971274042 

  • Alle fakturaer skal merkes med bestillers navn i feltet "Deres ref" og et oppgitt koststed
  • Betalingsbetingelser: per 30 dager 

MET forbeholder seg retten til å avvise fakturaer som ikke inneholder korrekt informasjon. 

Dersom din bedrift er forhindret fra å sende fakturaer elektronisk, kan faktura sendes til: 

  • Per post (uavhengig av leveringsadresse): 

Meteorologisk institutt
Sentralt fakturamottak
Postboks 43, Blindern
0313 Oslo

 

Betalingspåminnelser skal sendes som e-post til faktura@met.no (PDF-format) eller brev til følgende adresse:

Meteorologisk institutt
Sentralt fakturamottak
Postboks 43, Blindern
0313 Oslo