Helikopter.jpg
Foto: Johan Wildhagen

Kurs i værobservering

Vi arrangerer kurs i værobservering hver vinter/vår og høst. Dette er kurs for personell som gjør observasjoner i forbindelse med helikoptertrafikk og gir informasjon direkte til helikopterpiloter og/eller helikopterselskap. Dette gjelder både for plattformer og flyttbare installasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Vi tilbyr følgende kurs

  • METAR1: Grunnleggende opplæring, teori og praktisk del
    NB! Kurslengden er endret fra to uker til én uke. 
  • METAR2: Periodisk faglig oppdatering (PFO) kurs
    NB! Dette kurset er nå digitalt
  • Synop Ship del 1: Grunnkurs
  • Synop Ship del 2: Repetisjonskurs

Kursene bygger på forskrift om Flyværtjeneste, vedlegg 3 - Krav til kompetanse og opplæring, som finnes i Lovdata.

Vi tar ikke i mot påmeldinger i perioden 30. juni til 31. juli 2021. 

 

METAR2 - Nettkurs i periodisk faglig oppdatering (PFO)

Dette kurset er et obligatorisk årlig repetisjonskurs for alt personell som

  • rapporterer METAR værobservasjon til helikoptertrafikken og/eller til AVINOR/Meteorologisk institutt 
  • har avlagt eksamen i METAR1 grunnleggende opplæring, teori og praktisk del

Kurset gjennomføres digitalt på én dag. Det inneholder både teoretisk og praktisk oppdatering og tar opp eventuelle endringer i regelverk eller praksis.

 

For alle kurs gjelder følgende:

Kvalifikasjoner: God allmennutdanning (videregående), ønsket praksis fra maritimt miljø, luftfartsmiljø eller lignende

Påmelding: Snarest og senest 14 dager før kursstart. 

Avbestilling: Ved avbestilling av kursplass etter utløp av påmeldingsfrist vil Meteorologisk institutt ta forbehold om betaling av halv kursavgift.

Deltakere: Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs som ikke har nok påmeldte. Skulle nevnte kurstidspunkt ikke passe, vil vi være positive til alternative tidspunkt forutsatt at minimum fire deltakere melder seg på til hvert kurs.

Kursavgift inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe og lignende.

COVID-19: MET gjør oppmerksom på at dersom gjeldende smittevernregler krever at kurset avholdes i andre lokaler vil dette kunne innebære en økning i kursavgiften. MET forbeholder seg også rett til å avlyse kurs dersom gjeldende smittevernregler tilsier at dette er nødvendig.

Påmelding

send en e-post til metarkurs@met.no

Informasjon om smitteverntiltak på kurs


Meteorologisk institutt følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern på våre kurs.

Det er kursansvarlig som sørger for at smittevernreglene overholdes, også når kursene ikke holdes i våre lokaler.

Ta kontakt med kursansvarlig dersom du har spørsmål.