Helikopter.jpg
Foto: Johan Wildhagen

Kurs i værobservering

Vi arrangerer kurs i værobservering hver vinter/vår og høst. Dette er kurs for personell som gjør observasjoner i forbindelse med helikoptertrafikk og gir informasjon direkte til helikopterpiloter og/eller helikopterselskap. Dette gjelder både for plattformer og flyttbare installasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Vi tilbyr følgende kurs:

  • METAR1: Grunnleggende opplæring, teori og praktisk del
  • METAR2: Periodisk faglig oppdatering (PFO) kurs
  • Synop Ship del 1: Grunnkurs
  • Synop Ship del 2: Repetisjonskurs
Kursene bygger på forskrift om Flyværtjeneste, vedlegg 3 - Krav til kompetanse og opplæring, som finnes i Lovdata.

METAR2 - Periodisk faglig oppdatering (PFO)

Dette kurset er et obligatorisk årlig repetisjonskurs for alt personell som

  • rapporterer METAR værobservasjon til helikoptertrafikken og/eller til AVINOR/Meteorologisk institutt 
  • har avlagt eksamen i METAR1 grunnleggende opplæring, teori og praktisk del

Kurset gjennomføres på én dag. Det inneholder både teoretisk og praktisk oppdatering og tar opp eventuelle endringer i regelverk eller praksis.

For alle kurs gjelder følgende:

Kvalifikasjoner: God allmennutdanning (videregående), ønsket praksis fra maritimt miljø, luftfartsmiljø eller lignende

Påmelding: Snarest og senest 14 dager før kursstart. Bindende påmelding.

Avbestilling: Ved avbestilling av kursplass etter utløp av påmeldingsfrist vil Meteorologisk institutt ta forbehold om betaling av halv kursavgift.

Deltakere: Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs som ikke har nok påmeldte. Skulle nevnte kurstidspunkt ikke passe, vil vi være positive til alternative tidspunkt forutsatt at minimum fire deltakere melder seg på til hvert kurs.

Kursavgift inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/mineralvann og lignende.

Kontakt for påmelding:

Trond H. Wikne