Kursplan høsten 2017

For personell som tar værobservasjoner.

For personell som tar værobservasjoner.

METAR1

Grunnleggende opplæring - teoretisk

Mandag-torsdag kl. 09.00-16.00

 • Uke 33: 14. - 17. august
 • Uke 39: 25. - 28. september
 • Uke 48: 27. - 30. november

Sted: Helikopterterminalen, Bergen lufthavn
Kursavgift: Teoretisk del kr 14 500

Grunnleggende opplæring - praktisk del –
Kurset varer i fire dager.

Mandag – torsdag. Siste dag holdes eksamen.

 • Uke 34: 21. - 25. august
 • Uke 42: 16. - 19. oktober
 • Uke 50: 11. - 14. desember

Sted: Ørland i Trøndelag.
Kursavgift: Praktisk del inkludert eksamen kr 19 300

METAR2 repetisjonskurs - Periodisk faglig oppdatering (PFO)

Kurset varer én dag, fra kl 0900 til 1600.

 • 29. august
 • 5. september
 • 12. september
 • 19. september
 • 25. oktober
 • 8. november
 • 9. november
 • 16. november
 • 5. desember
 • 6. desember

Sted: Helikopterterminalen, Bergen lufthavn
Kursavgift: kr 5000

SYNOPSHIP grunnkurs

Uke 40: 3. - 5. oktober

Ellers kurs ved behov: ta kontakt for avtale om tid. 3 dager, hver dag kl 0900 - 1600.
Sted: Helikopterterminalen, Bergen lufthavn, Flesland. 
Kursavgift: kr 11 000

SYNOPSHIP repetisjonskurs

Kurset varer i én dag, fra kl 09.00 til 16.00:

 • 6. september
 • 9. november

Sted: Helikopterterminalen, Bergen lufthavn
Kursavgift: kr 4000