Kursplan høst 2018

For personell som tar METAR værobservasjoner:

METAR1

Grunnleggende opplæring – teoretisk del
Mand.-torsd. kl 0900-1600
Uke   Dato:
36     03. - 06. september
48     26. - 29. november

Sted: Helikopterterminalen, Bergen lufthavn
Kursavgift: Teoretisk del kr 14.500,-

Grunnleggende opplæring - praktisk del 
Mandag – torsdag. Siste dag holdes eksamen.
Uke    Dato:
37      10. - 13. september 
50      10. - 13. desember

Sted: Helikopterterminalen, Bergen lufthavn
Kursavgift: Praktisk del inkludert eksamen kr 19.300,-


METAR2 repetisjonskurs - Periodisk faglig oppdatering (PFO)

Kurset varer en dag, fra kl 0900 - 1600.
14. august
28. august
17. september
25. september
03. oktober
31. oktober
15. november
06. desember

Sted: Helikopterterminalen, Bergen lufthavn
Kursavgift: kr 5000,- 

For personell som tar SYNOP værobservasjoner:

SYNOPSHIP grunnkurs

Kurs ved behov: ta kontakt for avtale om tid. 3 dager, hver dag kl 0900 - 1600. 

Sted: Helikopterterminalen, Bergen lufthavn, Flesland.
Kursavgift: kr 11.000,- 

SYNOPSHIP repetisjonskurs

Kurset varer i en dag, fra kl 0900-1600:
Kurs ved behov: ta kontakt for avtale om tid. 1 dag,  kl 0900 - 1600.

Sted: Helikopterterminalen, Bergen lufthavn
Kursavgift: kr 4000,-