MET profilbilde
Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av store datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø

Jobbe med IT på MET?

Vi søker etter nye medarbeidere som er ivrige etter å utnytte mulighetene ny teknologi gir for å lage gode og effektive tjenester. Ta kontakt på it-jobb@met.no dersom du er interessert.

Et av Norges største Linux-miljøer

IT-divisjonen har ca 70 medarbeidere fordelt på fire avdelinger. Divisjonen har ansvar for drift, IT-basert produksjon, utvikling og dataforvaltning knyttet til instituttets løsninger for observasjoner, klimadata, produksjon av prognoser, forskning og formidling.

MET er et av Norges største Linux-miljøer.Her bruker vi for tiden Ubuntu, CentOS, Openstack, Docker, Kafka, Ceph, Lustre, OpenGridEngine, VGL, Scala, Python, Java, Go, Perl, PHP, Nagios, Sensu, Munin, PagerDuty, Ansible, Chef, cfengine, git, gitlab, github, Phabricator, Request Tracker, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Google Apps for Work, Juniper, Cisco m.m.

Luftambulansen vi vite hvor det er trygt å fly. Avinor vil vite hvor det er trygt å lande. Forsvaret vil vite bølgehøyden i tilfelle piloter må hoppe ut.


Du klarer å sette deg inn i de teknologiene/verktøyene våre brukere benytter i jobben sin. Uansett om det er nettbrett, WMS-klienter eller skreddersydde portaler må informasjon om vær frem til de som trenger det.

Du har forståelse for at behov og muligheter spriker hos brukerne. Du evner å påvirke for en fornuftig utvikling slik at nye tjenester blir tatt i bruk og gamle tjenester kan skrus av.

Statens strålevern vil vite spredning på radioaktive utslipp. Kystverket vil vite om havaristen driver mot land. Norsk Oljevernforening For operatørselskap vil samle opp utslipp som driver.


Trenger brukerne ferdige produkter som kurver og kart, eller trenger de data inn i egne modeller? Hvordan få på plass tjenester som skal brukes ved ulykker eller som skal tåle trafikken fra Yr?

Du har kunnskap som skal til for å lage og drifte robuste tjenester som er klar for bruk døgnet rundt. Du sier klart fra til ledelse og bestillere om hva som må til for å lage gode nok tjenester og stiller opp ved behov.

NVE bryr seg om regn og smelting som gir flom. Hovedredningssentralene vil vite om hvor mann over bord driver og om det er nok sikt for søk med helikopter. Statens vegvesen lurer på om det må brøytes eller saltes.


Vi bruker verdens beste globale værmodell. I tillegg kjører vi sammen med Sverige og Finland lokale modeller for våre nærområder med finere oppløsning. Alt skal ut på Yr og åpne tjenester.

Du setter deg inn i ny teknologi, særlig fri programvare, og ser muligheter dette gir for å forbedre våre tjenester. Du argumenterer klart for skifte av teknologi når det er fornuftig.

Jernbaneverket vil unngå at skinnegangen vaskes vekk. Fiskeren vil være i havn når stormen kommer. Kommunen vil bygge med god nok drenering.

Instituttet utfører forskning på oppdrag fra EU, Norges forskningsråd og deltar i andre samarbeid med partnere i inn- og utland. Resultater fra forskningen skal helst inn i den operative produksjonen.

Du klarer å forholde deg til et stort antall tjenester og en stor mengde endringer. Du er systematisk, følger avtalt metodikk og argumenterer klart for endringer i metodikk basert på hva andre kommer frem til.

Viktige arbeidsområder er den meteorologiske produksjonen, Yr og tjenester for meteorologer som varsler vær. Dette er samfunnsnyttige tjenester som skal gå døgnet rundt, og er basert på et stort antall løsninger i kontinuerlig endring.

For tiden er mye basert på virtuelle maskiner, Lustre, Java, Python og Scala, men du må også være i stand til å jobbe frem løsninger basert på nyere teknologi og metodikk når det kommer. Dette samtidig som vi skal håndtere eksisterende tjenester godt nok.