Tommy med postsykkelen.jpg
Tommy Axberg på METs postsykkel. Foto: MET / Magne Velle

Offentlig journal

Den offentlige journalen inneholder alle inn- og utgående dokumenter som registreres i Meteorologisk institutts postjournal.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har henvisning til gjeldende paragraf i offentlighetsloven. De elektroniske dokumentene er ikke tilgjengelige.

Journalen publiseres som pdf-filer på met.no ukentlig. Velg årstall i menyen til venstre. 

Bestilling av saker

Ønsker du å bestille et dokument, kan du gjøre dette ved å sende e-post til post@met.no med følgende informasjon:

  • Sak/dok nr
  • Dok.dato
  • Sakstittel
  • Navn, adresse, epost og telefonnummer

Eventuelle avslag på innsyn vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager.