Samarbeidspartnarar

Meteorologisk institutt har mange samarbeidspartnarar, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonale

Nasjonalt samarbeider instituttet om forsking innanfor ulike felt, og vi utvekslar data.
Nasjonale samarbeidspartnarar.

Europeiske

På europeisk nivå samarbeider vi om meteorogiske verprognosar, satellittar, økonomi og meir.
Europeiske samarbeidspartnarar.

Internasjonale

Meteorologien stansar ikkje ved landegrensene. Derfor er det viktig å utveksle observasjonar og informasjon med andre land. Internasjonale samarbeidspartnarar.