Styret for Meteorologisk institutt

Instituttet høyrer administrativt til Klima- og miljødepartementet, og vert leia av eit styre.

Klima- og miljødepartementet har oppnemnt nytt styre for Meteorologisk institutt, for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Styreleiar

  • Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT

Styremedlemmer

  • Eystein Jansen, professor Bjerknessenteret
  • Roger Schjerva, sekretariatssjef i YS
  • Gerd Halmø, pensjonist, siv.ing og tidligere fagsjef i Norsk olje og gass
  • Haavard Stensvand, fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
  • Jürgen Schulze, Meteorologisk institutt (tilsettrepresentant)
  • Siv Dearsley, Meteorologisk institutt (tilsettrepresentant)

Numeriske varamedlemmer

  • Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen

Personlige varamedlemmer

  • Rune Skoglund, Meteorologisk institutt (for Jürgen Schulze)
  • Gitte Flesland, Meteorologisk institutt (for Siv Dearsley)