MET report

MET report er en serie med tekniske og vitenskapelige resultater. Serien holder et høyt vitenskapelig nivå som sikres gjennom en godkjenningsprosedyre. Rapportene publiseres i hovedsak på engelsk.

01-2019: Birgitte R. Furevik, Ole Johan Aarnes, Anette Lauen Borg
Analysis of co-located buoy measurements and wave model results

02-2019: Ole Johan Aarnes, Magnar Reistad, Øyvind Breivik, Anne Karin Magnusson og Birgitte Furevik
Gullfaks C
Validation 2D wave spectra - ECMWF

03-2019: Helga Therese Tilley Tajet
Snøforholdene i Drammen vinteren 2018/2019

04-2019: Roohollah Azad
Rapid Refresh Update Nowcasting with Harmonie-Arome