nil-castellvi-ZG5_505mUog-unsplash
Foto: Nil Castellví

Hva er Parisavtalen?

Parisavtalen forplikter nesten alle landene i verden til å jobbe for å begrense den globale oppvarmingen til 2,0 grader. Da må utslippene av klimagasser kuttes betraktelig.

Avtalen ble inngått i Paris 12. desember 2015, og regnes som en milepæl i global klimapolitikk. Et hovedmål i avtalen er å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader - og i verste fall 2 grader.

Landene har forpliktet seg til å kutte lokalt for å nå de globale målene, og målet er at i 2050 skal vi ikke slippe ut mer enn det som kan fanges opp eller fjernes. Hvert lands konkrete forpliktelser og utslippsmål fastsettes av landet selv, og det er ikke avtalt noen sanksjoner mot stater som ikke oppfyller forpliktelsene.

Mer lesestoff:

Store Norske Leksikon: Parisavtalen