photo-1580931598664-c75eed1e4dcc
Foto: Vidar Nordli-Mathisen

Klimaendringer eller global oppvarming - hva er forskjellen?

Global oppvarming er én form for klimaendring: Temperaturstigningen på jorden.

Klimaendringer refererer til all forandring av klimaet - det vil si forandring av det typiske været over tid. Klimaendringer inkluderer temperaturøkning, men også for eksempel endring i hvor ofte vi får ekstremvær. Endringene kan være lokale - det kan altså skje klimaendringer i Tromsø som ikke skjer i Stavanger, og motsatt. 

Det som får mest oppmerksomhet er de globale klimaendringene. Det vil si endringer i det gjennomsnittlige været for hele kloden, og særlig temperaturøkningen.

Menneskeskapte klimaendringer refererer til at klimaendringene er forårsaket av våre klimagassutslipp. 

Mer lesestoff:

Store Norske Leksikon: Klimaendringer